دوره خصوصی سرمایه‌گذاری COTI با مبلغ 3.5 ميليون دلار بسته شد. طبق پست اخیر هزینه های جدید توسط سرمایه‌گذاران قبلی فراهم شد. 180 میلیون توکن از خزانه COTI به مبلغ…
Read More

دوراهی بیت کوین ایا افزایش می یابد یا روند نزول در پیش میگیرد؟

افزایش شدید قیمت بیت کوین در هفته گذشته، با یک کاهش مقطعی ۱۰.۶۳ درصدی متوقف شده است. با این حال، بیت کوین در یک هفته اخیر ۱۰.۸۵ درصد بازدهی داشته…
Read More

short news

کد پروتکل بیس‌لاین (Baseline) اتریوم عرضه شد؛ امکان ساخت پلتفرم خصوصی روی اتریوم کد پروتکل بیس‌لاین (Baseline) اتریوم عرضه شد؛ امکان ساخت پلتفرم خصوصی روی اتریوم : کد متن‌باز پروتکل…
Read More
فهرست