پیوستن عمان به پلتفرم کشتیرانی بلاکچین IBM

پیوستن عمان به پلتفرم کشتیرانی بلاکچین IBM پیوستن عمان به پلتفرم کشتیرانی بلاکچین IBM :بر اساس اعلام خبرگزاری تایمز عمان، بندر صلاله به پلتفرم زنجیره تامین مبتنی بر بلاکچین تریدلنز(TradeLens)…
Read More

هایپرلجر Sawtooth

هایپرلجر Sawtooth:   هایپرلجر Sawtooth یک پلتفرم بلاکچین برای ساخت برنامه ها و شبکه‌های توزیع شده است. فلسفه طراحی آن، نگه داشتن دفترچه های توزیع شده (Ledger) و قراردادهای هوشمند…
Read More
فهرست